Puntuació prova 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de trebal

Llista puntuació prova teòrica-pràctica i data, hora i lloc entrevista de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball.

Llista puntuació.

Resultat selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja

Acta tribunal i resultat selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball

Resolució final procés de selecció

Acta tribunal