Política de ventes

1. Anul·lació de denúncies

1.1. Informació del Servei

La nostra web ofereix a la ciutadania una manera còmoda i segura de pagar les anul·lacions de les seves denúncies de la zona blava. A continuació, expliquem les polítiques de vendes relacionades amb aquest servei.

Al tiquet de la denúncia trobareu informació precisa sobre les tarifes i els pagaments associats a cada infracció. Tot i així, és responsabilitat dels usuaris verificar la informació i assegurar-se que estiguin pagant l’import correcte.

1.2. Preus i Pagament

Els preus de les anul·lacions de les denúncies estan determinats per l’Ordenança Fiscal número 16 “Taxa Per A L’estacionament De Vehicles De Tracció Mecànica En Les Vies Públiques Municipals” de l’Ajuntament de Berga. El pagament es pot fer a través de la màquina expenedora mitjançant monedes o targeta de crèdit o des de la web de brgserveis.cat mitjançant targeta de crèdit.

1.3. Pagament d’anul·lacions de denúncies per la web brgserveis.cat

L’usuari/ària pot pagar a través d’aquesta pàgina web amb les targetes de crèdit Visa i Mastercard.  Si seleccioneu aquest mètode de pagament durant el procés de compra sereu directament redirigits a la pàgina web de l’entitat bancària amb la que col·labora BRG.

Les dades relatives a la targeta de crèdit introduïts en la pàgina web de l’entitat bancària son enviats directament a l’esmentada entitat mitjançant un protocol segur (HTTPS), sense que BRG pugui emmagatzemar-les ni tractar-les.

L’import dels pagaments efectuats serà carregat a la targeta de crèdit  indicada en el moment en que es seleccioni l’opció “Pagar” a la pàgina web de l’entitat bancària.

Per motius de seguretat, BRG es reserva el dret de rebutjar o cancel·lar qualsevol operació de pagament realitzat mitjançant el sistema de pagament amb targeta de crèdit . En aquest cas, BRG comunicarà a l’usuari/ària reintegrant l’import del pagament a la targeta de crèdit utilitzada en el procés de pagament, en un termini màxim de 15 dies a comptar des del moment en que l’usuari/ària realitzi el pagament. Així mateix, BRG podrà indicar a l’usuari/ària un sistema alternatiu de pagament.

1.4. Cancel·lació, devolució i política de Reemborsament

En cas de pagament incorrecte o duplicat, els usuaris poden sol·licitar un reemborsament.

La tramitació de la reclamació de la devolució de l’import pagat de forma errònia per tal de regularitzar l’estacionament a la zona blava, constitueix una reclamació d’ingrés indegut i cal adreçar-se a servei d’atenció al client de BRG.

Una vegada BRG hagi pogut verificar que el pagament és efectivament erroni procedirà a la seva devolució en un termini màxim de 30 dies.

Servei d’atenció al Client

 • de dilluns a divendres de 10:30 a 14h
 • dilluns de 17 a 20h
 • telèfon 93 822 20 73
 • correu electrònic brg@brgserveis.cat

2. Pagament de taxes d’ocupació en zona blava

2.1. Informació del Servei

La nostra web ofereix a la ciutadania una manera còmoda i segura de tramitar i pagar les taxes d’ocupació de places de zona blava. A continuació, expliquem les polítiques de vendes relacionades amb aquest servei.

A través d’aquesta web es pot sol·licitar el pagament de la taxa d’ocupació de places de zona blava. En la sol·licitud cal adjuntar el document que acrediti que s’ha tramitat el permís d’ocupació a l’Ajuntament de Berga.

Un cop sol·licitat, el ciutadà rebrà, per correu electrònic, la factura de la ocupació sol·licitada i informació sobre els sistemes de pagament de la taxa.

A la factura trobareu informació precisa sobre l’import de la taxa i el pagament associat a cada ocupació. Tot i així, és responsabilitat dels usuaris verificar la informació i assegurar-se que estiguin pagant la factura correcta.

2.2. Preus i Pagament

Els preus de les taxes d’ocupació de zona blava estan determinats per l’Ordenança Fiscal número 16 “Taxa Per A L’estacionament De Vehicles De Tracció Mecànica En Les Vies Públiques Municipals” de l’Ajuntament de Berga. El pagament es pot fer a de la web de brgserveis.cat mitjançant targeta de crèdit o mitjançant transferència bancària.

2.3. Pagament de taxes d’ocupació amb targeta de crèdit

L’usuari/ària pot pagar la taxa d’ocupació de places de zona blava amb targeta de crèdit seguint l’enllaç que rebrà al correu electrònic rebut. Si seleccioneu aquest mètode de pagament durant el procés de compra sereu directament redirigits a la pàgina web de l’entitat bancària amb la que col·labora BRG.

Les dades relatives a la targeta de crèdit introduïts en la pàgina web de l’entitat bancària son enviats directament a l’esmentada entitat mitjançant un protocol segur (HTTPS), sense que BRG pugui emmagatzemar-les ni tractar-les.

L’import dels pagaments efectuats pel/per la usuari/ària serà carregat a la targeta de crèdit  indicada en el moment en que es seleccioni l’opció “Pagar” a la pàgina web de l’entitat bancària.

Per motius de seguretat, BRG es reserva el dret de rebutjar o cancel·lar qualsevol operació de pagament realitzat mitjançant el sistema de pagament amb targeta de crèdit . En aquest cas, BRG comunicarà a l’usuari/ària reintegrant l’import del pagament a la targeta de crèdit utilitzada en el procés de pagament, en un termini màxim de 15 dies a comptar des del moment en que l’usuari/ària realitzi el pagament. Així mateix, BRG podrà indicar a l’usuari/ària un sistema alternatiu de pagament.

2.4. Pagament de taxes d’ocupació amb transferència bancària

L’usuari/ària pot pagar la taxa d’ocupació de places de zona blava mitjançant transferència bancària. Si seleccioneu aquest mètode de pagament haureu de seguir les indicacions esmentades en el correu electrònic rebut, on hi ha les dades del compte bancari on realitzar el pagament.

 • Banc de Sabadell
 • Beneficiari: Brg Serveis MP SLU
 • IBAN: ES92 0081 1867 1700 0101 6309

2.5. Cancel·lació, devolució i política de Reemborsament

En cas de pagament incorrecte o duplicat, els usuaris poden sol·licitar un reemborsament.

La tramitació de la reclamació de la devolució de l’import pagat de forma errònia per tal de regularitzar l’estacionament a la zona blava, constitueix una reclamació d’ingrés indegut i cal adreçar-se a servei d’atenció al client de BRG.

Una vegada BRG hagi pogut verificar que el pagament és efectivament erroni procedirà a la seva devolució en un termini màxim de 30 dies.

Servei d’atenció al Client

 • de dilluns a divendres de 10:30 a 14h
 • dilluns de 17 a 20h
 • telèfon 93 822 20 73
 • correu electrònic brg@brgserveis.cat

3. Altres informacions d’interès

3.1. Seguretat i Privadesa

Les vostres dades personals estan subjectes a la nostra política de privadesa.

3.2. Acceptació de la Política

En utilitzar els nostres serveis de pagament, els usuaris accepten i es comprometen a complir amb aquesta política de vendes.

Per a més detalls o aclariments sobre la nostra política de vendes, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Agraïm la vostra confiança en els nostres serveis de pagament i estem aquí per ajudar-vos en tot moment.

3.3. Canvis en la Política

Ens reservem el dret de realitzar canvis en aquesta política de vendes en qualsevol moment i sense previ avís. Es recomana als usuaris revisar periòdicament aquesta política per estar al corrent de les actualitzacions.

3.4. Suport al Client

Estem disponibles per ajudar-vos amb qualsevol pregunta o problema relacionat amb el pagament de sancions o el pagament dels tràmits. Podeu contactar amb el nostre servei d’atenció al client a

Servei d’atenció al Client

 • de dilluns a divendres de 10:30 a 14h
 • dilluns de 17 a 20h
 • telèfon 93 822 20 73
 • correu electrònic brg@brgserveis.cat