Transparència

Transparència

BRG Serveis facilita i fa més accessible tota la informació referent a la seva organització, gestió econòmica, informació de contractes, convenis i subvencions, entre altres.

Estatuts

Normes per les que es regula BRG Serveis. Descarregar

Consell d’Administració i Gerència

Membres del Consell d’Administració i Gerència de BRG Serveis. Descarregar

Pressupost

Pressupost 2022 | Pressupost 2023

Encàrrecs i encomanes

Llistat d’encàrrecs i encomanes a BRG Serveis

Convenis laborals

Perfil contractant

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=103471361