Notícies

Notícies

Procés de selecció concurs oposició d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Anunci relatiu bases reguladores pel procés de selecció concurs…

Puntuació prova 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de trebal

Llista puntuació prova teòrica-pràctica i data, hora i lloc…

Resultat selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja

Acta tribunal i resultat selecció de 4 places de personal laboral…