Oferta pública d’ocupació 2024

Es fa pública l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2024 de la societat mercantil
municipal de l’Ajuntament de Berga BRG Serveis MP. SLU

ANUNCI BOPB