Procés de selecció concurs oposició d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Anunci relatiu bases reguladores pel procés de selecció concurs oposició d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va, per tal de cobrir vacants, amb caracter interí i temporal.

Anunci BOPB

Sol·licitud

Llista provisional d’admesos

Llista definitiva d’admesos i convocatòria de proves

Resultat prova escrita

Resultat final i constitució de Borsa d’auxiliar administratiu/va