Entrades per Ergates Tecnologia SL

Procés de selecció concurs oposició d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Anunci relatiu bases reguladores pel procés de selecció concurs oposició d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va, per tal de cobrir vacants, amb caracter interí […]